خانه ای تازه با اجرای نوسازی خانه...

  اجرای نوسازی خانه و بازسازی، مرمت و تعمیر خانه ها، ساختمان ها و... به جایِ تخریبِ کامل بنا بسیار زیاد دیده می شود. اجرای نوسازی خانه می تواند شامل تغییر در بعضی از بخش های بنا یا تغییراتِ وسیع وکلی باشد. شاید عکس های قبل و بعدِ خانه ها را دیده باشید که با اجرای نوسازی خانه، چنان تحولی در آن ها رخ داده است که هیجان زده می شوید؛ برای حصولِ بهترین نتیجه، اجرای نوسازی خانه را به طراحان و مجریانِ متخصص و ماهر بسپارید تا نه تنها تغییرات و زیبایی ها به بهترین شکل در خانه ی شما عملی شوند بلکه استحکام و ایمنیِ بافت های فرسوده نیز ایجاد گردد و از دوباره کاری ها و صرفِ هزینه هایِ غیرضروری جلوگیری گردد.

 

   هدف از اجرای نوسازی خانه...

  هدف ها از اجرای نوسازی خانه، متفاوت است؛ شاید برای افزایش ارزش بنا و فروشِ بهتر و آسان تر، قصدِ این کار را کرده اید پس هدف خود را مشخص کرده و با مجریِ طرح مشورت نمایید؛ به هرحال هدف از نوسازی هرچه هست باید استحکام و ایمنیِ بنا در برابرِ زلزله و حوادثِ دیگر در اولویت قرار گیرد. در بازسازی و نوسازیِ خانه هایی که اسکلتِ آن ها خیلی قدیمی است و سقف هایِ طاق ضربیِ قدیمی دارند، حفظِ ایمنیِ تخریب کنندگان و مجریان طرح بسیار مهم است و باید به شدت مراقب خطراتِ احتمالی بود.

 

   مراحلِ مختلف نوسازی خانه ها...

  مراحل نوسازی خانه ها بسته به هدف و سلیقه ی کارفرما، نیازهای خودِ ساختمان و... متفاوت است اما مراحلِ زیر می تواند در بازسازی و نوسازی انجام گیرد:

1) تغییر کابینت های آشپزخانه که به شدت در نوسازی مؤثر است.

2) اجرای سقف هایِ کاذب، رابیتس، اجرای سقفِ کناف و یا گچ کاری هایِ مورد نیاز...

3) اجرای پارکت، سرامیک و... برای کف سازی یا کاغذ دیواری و نقاشیِ دیوارها و قسمت های مورد نیاز و اضافه کردن قرنیز...

4) یکی از مواردی که در تغییرِ دکوراسیون و نوسازی به شدت زیبا کننده است، ایجاد نورپردازی هایِ رؤیایی در خانه است...