اجرای رابیتس در سقف و... چیست؟

   اجرایِ رابیتس با هدف زیر سازی و معمولا در سقف هایِ ساختمان ها صورت می گیرد؛ اجرای رابیتس مرحله‌ای قبل از گچ کاری می باشد. رابیتس، توری هایِ مشبکِ فولادی است که با سیم های رابیتس بندی به شبکه ی فرعی اتصال می یابند و برایِ اطمینان از ایمنی و ثابت ماندن آن ها بر سقف از میله هایی عمودی و افقی استفاده می کنند. اگر بخش زیریِ رابیتس، چوبی باشد در اجرای رابیتس از میخ و منگنه برای اتصال و محکم کردنِ رابیتس کمک می گیرند.

 

   معایب و محاسن اجرای رابیتس...

  اجرای رابیتس مدت هایِ مدیدی است که در ساختمان سازی کاربرد دارد. با وجودِ معایبی چون سنگینی و مصرف گچِ بیشتر، هنوز هم اجرای رابیتس در زیبا سازی سقف ها حرفِ اول را می زند.. محاسن رابیتس اگر توسط تیمی حرفه ای صورت بگیرید شامل موارد زیر است:

  1. رابیتس باعث می شود که نا همواری ها و عیب های بخشِ زیرش را کاملا پوشش دهید و سپس با گچ کاری و... بر آن طرح هایی جذاب، دیدنی و زیبا در سقف بسازید..
  2. اجرای رابیتس با سرعتِ بالایی انجام می گیرد و مصالحِ مورد نیازش به آسانی یافت می شود.
  3. اغلبِ ملات ها به راحتی به رابیتس چسبیده شده و ترکی بر نمی دارد.

موارد کاربرد رابیتس..

رابیتس در مواردی مانند: اجرای سقف کاذب، انجام گچ بری های زیبایِ سقف، مخفی کردن تیر آهن هایِ سقف، اصلاحِ ترک هایِ ساختمان ها، ایجادِ حجم برای نورپردازی و... در سقف اجرا می شود و سقفِ کاذب آن کاربرد فراوانی دارد. حتی رابیتس در نماهای خارجی برای سر درها و... به کار برده می شود. انجام رابیتس شامل چند مرحله می باشد: 1) نصب میلگردهایِ آویز، 2) اجرایِ توری رابیتس روی میلگردها، 3) مرحله ی آخر که همان گچ بری و گچ کاری هایِ تزئینی و... بر رابیتس است.