اجرای نمای ساختمان...

  اجرای نمای ساختمان از مهم ترین بخش هایِ ساختن یک بنا می باشد. اجرای نمای ساختمانِ شیک و مدرن، نه تنها در زیباییِ خانه ها و ساختمان ها بلکه در ساختنِ منظره ای زیبا در کوچه ها و خیابان های شهر مؤثر است. نمایِ ساختمان نخستین بخشی است که به چشم می آید و از لحاظِ تأثیر بر مشتری، جذب مشتری و افزایشِ فروش بسیار مهم می باشد. اجرای نمای ساختمان باید توسطِ معماران حرفه ای در طراحی و ساخت صورت بگیرد. نما بر خارجی ترین سطح ساختمان اجرا می شود و علاوه بر زیباسازی، باید در برابر شرایطِ جویِ مختلف شامل باد، باران، برف، آفتاب و ورود گرد و غبار، مقاوم و محافظ باشد...ادامه مطلب