اجرای سقف کاذب...

   اجرای سقف کاذب، یکی از موارد بسیار مهم در معماریِ داخل ساختمان ها و خانه هاست. هزینه های اجرای سقف کاذب به نوع سقف کاذب و نحوه ی نصب آن بستگی دارد. مزایای اجرای سقف کاذب علاوه بر زیبایی بخشیدن به خانه ها در جلوگیری از هدر رفتن انرژی و به عنوانی عایقِ صدا به کار برده می شود. در اجرای سقف کاذب، سادگی ایجاد نورپردازی ها و تعبیه ی امکاناتِ صوتی و امنیتی بدونِ اینکه در دکوراسیون نازیبایی ایجاد شود و به صورتِ مخفی، یکی از دلایلِ محبوبیتِ این سقف هاست.

 

   انواع مختلف سقف های کاذب...

  انواع مختلف سقف های کاذب، مثل سقف کاذب کناف، سقف هایِ سیمیِ رابیتس، سقف کاذب چوبی، سقف‌های آلومینیومی و... در دکوراسیون ها و بازسازیُ نوسازیِ خانه ها به کار می رود. طراحان به دلیل شناختِ متریالِ سقف های کاذب و میزانِ انعطافِ آن ها برای انتخابِ سقف کاذبِ مناسبِ بنای شما، کمک خواهند کرد. انتخاب سقف کاذب به صورت های گچی، چوبی، فلزی، شیشه ای، پی وی سی و... به هدفِ به کارگیری سقف کاذب، سقفِ بنای اصلی و  نظرِ طراح و مجریِ طرح ربط دارد و مواردِ سقف مانند تجهیزاتِ تأسیساتی را مخفی می کند.

 

   مواردِ اجرای سقف کاذب..

  در اجرای سقف کاذب، مواردِ زیر وجود دارد:

  1) نمِ سقفِ اصلی قبل از نصب سقف کاذب خشک گردد.

 2) سرعتِ نصبِ سقف کاذب بالاست و به راحتی انجام می گیرد.

 3) تغییراتِ دمایِ محیط در ماه های مختلف مدنظر قرار گیرد.

4) به آکوستیک بودنِ سقفِ کاذب توجه شود.

5) نورپردازی هایِ موردِ نظرِ کارفرما را بتوان در نوعِ سقفِ کاذب پیاده نمود.

6) سقفِ مهار آن را بتوان به سادگی بر سقفِ اصلی ساختمان آویزان کرد.

7) به خوردگی ها و آسیب هایِ سقفِ اصلی در طول نصب و اجرای سقف کاذب توجه نمود.

8) با حفظِ کیفیت، به مناسب بودنِ هزینه ی اجرای این نوع سقف ها در بازسازیِ خانه ها توجه نمود.